1 post tagged midjourney

Midjourney prompts uitleg

Midjourney prompts een overzicht

intro wat is midjourney uitleggen via discord Midjourney prompts overzicht /Image Elke prompt begint met het commando < /imagine >. Een eenvoudige prompt ziet er als volgt uit: /imagine [ prompt Roodka...

Lees verder