• Contentmarketing Google logo

Mobile first indexing nadert nu snel

Google heeft bevestigd dat een significant aantal websites de komende maanden worden gemigreerd naar wat heet the mobile-first index. Deze aankondiging deed Google tijdens een event in a Austin, Texas. Google heeft mobile-first indexing eerder genoemd in de zomer van 2017. Dat betrof toen individuele websites die hiervoor klaar waren.

Google’s initialize plan was om alle website begin 2018 te migreren naar de mobile-first index maar het lijkt erop dat dit niet gaat lukken. Google laat zich er niet over uit wanneer de migratie naar mobile-first indexing klaar is. Gedurende het event in Texas werd gemeld dat de index mischien zelf helemaal nooit voor alle websites gaat gelden omdat het om websites zou gaan die alleen voor de desktop gemaakt zijn

Ben je eigenaar van een website dan kun je controleren of jouw website is toegevoegd aan de mobile-first index. Dat doe je door de server logs te controleren en te kijken welke spider je website het vaakst indexeert.  Als de Googlebot mobile dit is dan is de kans het grootst dat jouw website mobile-first geïndexeerd wordt. Zonder handmatige controle is het controleren niet mogelijk. Google geeft geen notificatie aan webmasters.