• Storytelling en verhaalstructuren

Storytelling en klassieke verhaalstructuren

Een verhaalstructuur of narratieve structuur verwijst naar de manier waarop een verhaal gestructureerd is en gepresenteerd wordt. Het gaat om de manier waarop een de componenten, ook wel ingrediënten genoemd, van een verhaal zijn gerangschikt, uitgewerkt. Er zijn een aantal klassieke verhaalstructuren die je uitstekend kunt gebruiken voor het uitwerken van je blog of video. Een goede opbouw zal je doelgroep boeien en aantrekken. Gebruik onderstaande structuren als houvast voor je verhaalstructuur.

Storytelling als content marketing strategie

Storytelling is een manier om je bedrijf een gezicht te geven met een verhaal en is daarmee het creatiefste instrument. Het brengt je content echt tot leven. Veel contentprofessionals verliezen zich echter in het verhaal. Ze maken content mat het hart. Maar het is een insturment, een doelbewuste strategie om informatie over te brengen die blijft hangen. Ik noem dat plakkracht voor het geheugen. Je bedrijf of jijzelf krijgt niet alleen een gezicht, maar er ontstaat een gevoel of emotie waardoor je kunt verbinden met je publiek. Storytelling of verhalen sluiten naadloos aan bij de manier waarop mensen informatie verwerken.

Narratieven, de bouwstenen van je verhaal

Een verhaal bestaat uit diverse “ingrediënten”, narratieven genoemd. Vergelijk het maar met de ingredienten van een hamburger. Wat maakt die hamburger lekker? Als je dat vraagt dan heeft iedereen zijn eigen voorkeur. Vlees, al of niet vegetarisch, knapperige sla, een plakje vleestomaat, soms met cheddar kaas, ui, augurkje en een geroosterd broodje. Elk onderdeel maakt de hamburger lekker zoals een narratief het verhaal verrijkt.

Elementen van verhaalstructuur

Er zijn een aantal onderdelen die in elk verhaal terugkomen. Elementen van verhaalstructuur zijn de bouwstenen van een narratief (het verhaal). Ze helpen bij het maken van een samenhangend verhaal. Hieronder staan de meest voorkomende elementen die gebruikt worden

1 Opening of status quo

De status quo, het zijn, stelt de wereld, de omgeving en de personages voor in hun normale toestand. In lineaire en chronologische verhaalvertelling verschijnt dit aan het begin van je verhaal, maar het kan ook op ander plaatsen voorkomen. Het bevat veel inleidende informatie over de setting en de personages. Het bepaalt de mindset van de lezer.

2. Aanzettende gebeurtenis

De aanzettende gebeurtenis is de gebeurtenis die de status quo verstoort en het verhaal in beweging zet. Het is de gebeurtenis die de reis van de protagonist, de hoofdpersoon, in gang zet en op een nieuw pad brengt.

3. Oplopende Actie/Crisis

De oplopende actie is de reeks gebeurtenissen die de spanning opbouwen en leiden tot het hoogtepunt van het verhaal. Het is de fase waarin de hoofdpersoon obstakels tegenkomt en zich begint te ontwikkelen en veranderen als karakter. Nadat een hindernis is overwonnen leert de hoofdpersoon bijvoorbeeld te handelen in een specifieke situatie.

4. Climax

De climax is het punt van maximale spanning in het verhaal, waar de protagonist hun grootste uitdaging of conflict tegenkomt. Denk aan het idee dat in een James Bond film de wereld wordt gered.

5. Afdalende Actie

De afdalende actie is de nasleep van de climax, waar het verhaal begint af te nemen en losse eindjes worden aan elkaar geknoopt.

6. Einde/Resolutie

De resolutie is de uiteindelijke uitkomst van het verhaal, waar het conflict wordt opgelost en de reis van de protagonist ten einde komt.

Verhaalstructuren

Laten we eens kijken welke verhaalstructuren er zijn:

1. Drie aktenstrutuur

De meeste verhaalstructuren gebruiken een variant van de drie-aktenstructuur, aangezien het in principe een begin, een midden en een einde omvat. Het is de eenvoudigste manier om een verhaal te vertellen. De drie-akter verloopt via de volgende stappen:

De opzet: De auteur introduceert de hoofdpersonages, de setting, het uitgangspunt van het verhaal, de inzet en het hoofdconflict.
Confrontatie: Het hoofdpersonage wordt geconfronteerd met obstakels, vaak meerdere die elkaar opvolgen, die hem belemmerd zijn doel(en) te bereiken. De obstakels zijn te groot en de missie faalt. Subplots en secundaire personages worden gebruikt om het verhaal interessanter te maken.
Resolutie: Het hoogtepunt vindt plaats waar ze voor de laatste keer hun tegenstanders onder ogen zien. Dit wordt gevolgd door een korte periode van ontknoping waar de gevolgen van het hoogtepunt plaatsvinden. De missie is alsnog volbracht, een positief einde.

..