• Een foto toont een jonge vrouw die beide handen omhoog heeft met de handpalmen naar boven. De begeleidende tekst staat wat is poe?

Wat is POE?

Dit platform stelt je in staat om toegang te krijgen tot een breed scala aan AI-chatbots, vanuit één centraal punt. Je kunt zelfs je eigen chatbot maken! Poe AI is een platform dat je in staat stelt om je eigen chatbot te maken met meerdere door AI aangedreven bots. Beschikbaar op iOS, Android, MacOS en het web, maakt Poe AI gebruik van modellen van verschillende bronnen zoals OpenAI, Anthropic, Stable Diffusion XL, Google, Meta en door de gemeenschap gecreëerde bots.

Poe is een multi-chatbot

Poe is een platform dat je in staat stelt om vragen te stellen, direct antwoorden te krijgen, en gesprekken te voeren met een breed scala aan door AI aangedreven bots. De AI op Poe wordt aangedreven door modellen van verschillende bronnen. Poe ondersteunt momenteel ChatGPT, GPT-4 en DALL-E 3 van OpenAI. Poe kan dus ook beelden genereren. Daarnaast heb je met Poe toegang tot Claude Instant, Claude 2 en Claude 3 van Anthropic, StableDiffusionXL van Stability AI, PaLM en Gemini-Pro van Google, Llama 2 van Meta, Playground-v2 van Playground, Mistral-Medium van Mistral, en bots die door de community zijn gemaakt. Kijk hier voor een officiële lijst van AI-modellen die Poe ondersteunt.

Realiseer je dat al deze verschillende modellen zijn geoptimaliseerd voor verschillende taken, ze vertegenwoordigen verschillende standpunten, of hebben toegang tot verschillende kennis. Sommige modellen zijn fijn afgestemde versies van modellen die door anderen zijn gecreëerd. Houd er daarom rekening mee dat de AI die beschikbaar is via Poe niet perfect is. In sommige gevallen kan het nuttig zijn, maar in andere niet. De beste manier om over Poe te leren is het te proberen:


Workshop Contentmaken met AI