• Midjourney prompts uitleg

Midjourney prompts een overzicht

intro wat is midjourney uitleggen via discord

Midjourney prompts overzicht

/Image

Elke prompt begint met het commando < /imagine >. Een eenvoudige prompt ziet er als volgt uit: /imagine [ prompt Roodkapje die mango eet in het bos in de stijl van Van Gogh].

De tekst Prompt

De Tekst Prompt, of tekstbeschrijving, is het meest cruciale onderdeel van een Midjourney prompt. Gebruik het om het beeld te beschrijven dat je Midjourney wilt laten creëren. We zullen daar binnenkort dieper op ingaan.

Geavanceerde prompts – URL’s en parameters

Een geavanceerde prompt voegt iets toe aan de andere twee elementen en volgt de volgende structuur:

< /imagine > + < image URL’s > + < text prompt > + < -parameter1 -parameter2 >

Als je wilt dat Midjourney qua stijl en inhoud lijkt op andere afbeeldingen, of als je een consistente uitvoer wilt met een reeks foto’s, voeg dan URL’s van afbeeldingen toe aan de prompt. Een afbeeldingsaanwijzing moet altijd het eerste element zijn na < /imagine >.

De vierde component van een Midjourney-prompt zijn de parameters. Je kunt ze gebruiken om beeldverhoudingen, kwaliteit, willekeurigheid of zelfs om te voorkomen dat de AI een specifiek element in het eindresultaat invoegt. Parameters komen altijd aan het einde van de prompt na < – >.

https://docs.midjourney.com/docs/image-prompts

uitwerken

https://medium.com/ai-art-creators/an-advanced-guide-to-creating-images-with-midjourney-using-prompts-5683a24fc79e