• content formats voor je contentmarketing

52 content marketing tactieken ter inspiratie

Hieronder tref je ter inspiratie een overzicht van veelvoorkomende content marketing tactieken aan. Je kunt ze gebruiken om je contentformat invulling te geven. Combineer verschillende content marketing tactieken met elkaar, wees creatief!

Denk bijvoorbeeld aan een howto filmpje in de vorm van een animatie met links naar een checklist. Sommige hier beschreven content marketing tactieken zijn ‘the usual suspects’; misschien gebruik je ze al. Door je bewust te worden van de bijna oneindige variaties word je hopelijk geïnspireerd te experimenteren. Probeer er een paar uit en ga na welke invloed ze hebben op je klanten. Houd wel rekening met de vraag of een contenttactiek aansluit bij de doelstelling van je content. De contenttactieken staan op alfabetische volgorde, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden.

1. Analyse

Doordat een analyse verhelderend werkt en inzicht geeft, is deze content marketing tactiek interessant. Je kunt analyses presenteren in formats als tekst, video, infographics of een presentatie in combinatie met afbeeldingen en grafieken.

 • Presenteer je producten als oplossing na een analyse.
 • Wees feitelijk en niet te uitgebreid als je een analyse gebruikt als aanvulling.
 • Houd overzicht door een analyse in vier of vijf fasen te presenteren.
 • Onderbouw de analyse met cijfers, maar verwerk details in een bijlage. Deze
 • kun je alsnog aanbieden aan geïnteresseerden.
 • Geef nieuwe inzichten of invalshoeken die niet eerder bekend waren.
 • Maak gebruik van opsommingen om conclusies helder te presenteren.
 • Gebruik analyses vooral aan het begin van de customer journey.

2. Bronnen

Met een duidelijk overzicht van de (informatie)middelen die je hebt gebruikt, geef je een compleet beeld van waar jij je inspiratie vandaan haalt. Het tonen van je bronnen is een beproefde methode om autoriteit aan te tonen.

 • Maak gebruik van lijsten, want mensen zijn hier dol op (zie ook Lijsten).
 • Verzamel alle informatie over bronnen en plaats die op een blog.
 • Wees zo compleet mogelijk en vraag na bij je publiek of je iets gemist hebt.
 • Geef een beschrijving van elke bron.
 • Controleer regelmatig of de bronnen en de links ernaartoe nog bestaan om klanten niet te irriteren. Je moet dit type content marketing tactiek dus onderhouden.
 • Gebruik de broninformatie om bijvoorbeeld een Wikipediapagina van extra informatie te voorzien.

3. Call-to-action

Een call-to-action (CTA) is een oproep tot actie van de klant. Deze is bedoeld om potentiële kopers, nadat ze een boodschap hebben ontvangen, aan te zetten tot een specifieke handeling, zoals zich aanmelden voor een nieuwsbrief, of het downloaden van een whitepaper. Call-to-actions zijn misschien wel het
belangrijkste content marketing tactiek, want ze zijn te gebruiken in elke fase van de customer journey.

 • Houd het kort, want call-to-actions dienen to the point zijn. ‘Schrijf je in voor onze nieuwsbrief’ of: ‘Download de whitepaper’.
 • Wees niet te dwingend. Je wilt dat de taal stimulerend werkt zonder dwingend te zijn.
 • Vertel de waarde: in een call-to-action is het van belang dat gebruikers doorhebben wat ze krijgen wanneer ze de op de link of knop klikken.
 • Maak je CTA’s zichtbaar: stel ze zo op dat ze gemakkelijk te vinden zijn. Zowel de kleur als de vorm moet eruit springen.
 • Maak een CTA urgent. Gebruikers zullen eerder geneigd zijn te klikken wanneer ze ervaren dat iets nog maar korte tijd geldig is.
 • Testen, testen en testen. Probeer continu te variëren met CTA’s. Verander ze regelmatig en meet welke het beste functioneert. Heb je er een gevonden die het beste werkt? Maak die dan tot je standaard en begin opnieuw met het testen van varianten.
 • Experimenteer met de juiste call-to-action; een ander woordje in je oproep kan een groot verschil maken voor je conversie.
 • Houd in je content rekening met de volgende stap in de customer journey. Effectieve content geeft subtiel call-to-actions aan om mensen te verleiden een volgende actie te ondernemen.

4. Casus

Een casus is een gedocumenteerde studie van de manier waarop jij, of je organisatie, succes hebt behaald. Dat kan succes zijn voor jezelf of je organisatie, maar ook succes voor je klanten. Een casus wordt op verschillende manieren gepresenteerd in een mix van formats. Denk aan tekst of video, aangevuld met grafische toevoegingen en opmerkingen of quotes van klanten die het succes
onderschrijven. Klanten zijn er dol op om ervaringen te horen en het draagt bij aan je betrouwbaarheid en autoriteit.

 • Deel je succes, maar ook de fouten die je maakte.
 • Deel de kennis die je hebt opgedaan gedurende het traject.
 • Laat via deze beproefde methode zien dat jouw bedrijf in staat is resultaten te behalen.
 • Leg de nadruk op de ontwikkeling en het resultaat. Over jezelf praten is minder effectief.
 • Combineer casussen met endorsements, om zowel de kant van de leverancier als die van de klant toe te lichten.
 • Vraag eerst om toestemming voor een naamsvermelding, maar wees je ervan bewust dat klanten huiverig kunnen zijn om toestemming te geven.

5. Checklist

Hier gaat het om een lijst van items die nodig zijn, gedaan of overwogen moeten worden, die een lezer of kijker handig kan gebruiken als herinnering.

 • Maak een checklist als onderdeel van een aantal hulpmiddelen die klanten verder helpen. Dit levert meer binding op.
 • Benadruk in een call-to-action wat iemand kan bereiken met een checklist, bijvoorbeeld meer effectiviteit, efficiëntie, tijdsbesparing, een handige structuur of het leveren van constante kwaliteit.
 • Plaats je product of dienst in de checklist om deze op een natuurlijke manier te presenteren.
 • Bied je checklist aan als download. Het is een middel om leads te genereren in je inbound strategie.
 • Maak de checklist zo compleet mogelijk. Dat biedt de meeste meerwaarde.

6. Clickbait

Onder clickbaiting wordt verstaan: het met opzet weglaten van bepaalde informatie in een titel, of een enorme overdrijving in een artikel, of een misleidende titel. Je ziet dit vaak in titels van (blog)artikelen. Het moet een lezer zo nieuwsgierig maken dat hij gaat klikken. Met de click wordt een view gegenereerd.
Clickbaiting heeft een negatieve impact, omdat mensen eerder het vertrouwen verliezen in de content die er wel is. De meningen zijn verdeeld. De website Buzzfeed.com heeft er zijn business van gemaakt, terwijl Facebook er maatregelen tegen heeft genomen. Hoewel ik hier voor de volledigheid clickbait als
content marketing tactiek bespreek, raad ik het toepassen van deze methode af.

7. Collectieve intelligentie – samenwerking

Deze content marketing tactiek vergt veel betrokkenheid van je klanten. Het concept gaat ervan uit dat een groep mensen meer weet dan één persoon.

 • Gebruik de kracht van social media om samen met anderen je kennis te verrijken of berichten te maken.
 • Beschrijf een concept en leg dit voor aan je klanten, zodat ze hierop kunnen reageren.
 • Ontdek en belicht meerdere invalshoeken in je content. Dit geeft een completer beeld en je vergroot hiermee het inzicht van lezers of kijkers.
 • Gebruik dit contenttype voor meer engagement en het versterken van je autoriteit.
 • Geef altijd credits aan de mensen die hebben bijgedragen.
 • Gebruik dit type content in de vorm van een serie, bijvoorbeeld elke week een nieuw inzicht.

8. Compilatie

Bij een bericht in de vorm van een compilatie maak je gebruik van verschillende bronnen. Hiermee stel je een nieuw overzicht samen.

 • Combineer dit met het contenttype curated content, overzichten of lijsten.
 • Maak gebruik van mooie afbeeldingen en korte omschrijvingen ter inspiratie.
 • Raadpleeg diverse bronnen en geef je mening hierover.
 • Vraag experts of klanten hun mening te geven. Dit zorgt voor meer buzz of rumour around the brand. Experts en klanten zullen ook ruchtbaarheid geven aan de content, omdat ze hierin worden genoemd.
 • Maak jezelf relevant door te beschrijven hoe jij of jouw bedrijf iets doet.
 • Presenteer je collectie in de vorm van een lookbook. Dat is een speciale presentatievorm op bijvoorbeeld je website. De modewereld maakt hier veelvuldig gebruik van.

9. Curated content

Bij deze content marketing tactiek wordt uit een grote verzameling van content op het internet op een gestructureerde wijze de beste content opnieuw gepresenteerd. Curated content (of contentcuratie) houdt in dat je content verzamelt, selecteert, sorteert en opnieuw publiceert. Je maakt dus zelf geen content, maar voegt waarde toe door de rangschikking of presentatiewijze. Het is een van de belangrijkste en goedkoopste manieren om online aanwezig te zijn en bij te dragen aan klantenbinding. Het wordt vrijwel altijd ingezet naast zelfgeproduceerde contenttypen. Elk contentformat leent zich voor contentcuratie.

 • Maak gebruik van socialmediamonitoringtools of content curation tools als Feedly, Buffer en X-lijsten (voorheen Twitter).
 • Lees de content goed voordat je deze deelt via socialmediakanalen, zodat je zeker weet dat je niet per ongeluk een concurrent aan het promoten bent.
 • Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Lees dus de content die je verder distribueert.
 • Plan de curated content in op tijdstippen waarop je geen zelfgemaakte content publiceert.
 • Presenteer je curated content in een artikel of wekelijkse nieuwsbrief onder de noemer ‘het beste van het web’ en combineer dit met de content marketing tactiek Uitgelicht.
 • Respecteer andermans werk door credits aan de makers te geven.
 • Mix curated content met eigen content op je socialmediakanalen.
 • Als thoughtleader kun je curated content inzetten om te laten zien dat je weet wat er in jouw vakgebied speelt.
 • Met handige tools als Hootsuite en Buffer kun je met één druk op de knop je socialmediakanalen voorzien van curated content. Gebruik hiervoor handige browser-plug-ins.

10. Data

Gegevens zijn objectief waargenomen feiten op een bepaald medium. Thoughtleaders delen veel gegevens die je kunt hergebruiken op een ander medium. Zij geven een dataset regelmatig weg in een zogenoemde developer-omgeving. Dat is een deel van een website waar programmeurs gegevens kunnen uitwisselen en/of ophalen. Het gevolg hiervan is dat de gebruikers van de gegevens ook ambassadeurs kunnen worden. Wanneer de gegevens een nieuw product vormen, wordt daarbij de bron vermeld. Dat versterkt de autoriteit van de bron. Een voorbeeld van data als content tref je aan op het dataportaal van de Nederlandse overheid.

Deze data zijn voor iedereen toegankelijk en mogen onder enkele voorwaarden gewoon worden hergebruikt. Bedrijven, zoals Schiphol, stellen ook data beschikbaar. Schiphol biedt op een ontwikkelaarsportaal gegevens aan over vluchten, vluchtstatus en vliegtuigtypen.
Anderen kunnen met deze waardevolle informatie interessante producten en apps maken. Denk goed na over de toegevoegde waarde van de informatie die je aanbiedt. Je kunt bijvoorbeeld gegevens beschikbaar stellen over de ratings van producten. Daar kun je de demografische gegevens aan toevoegen, zodat mensen zich kunnen vergelijken met gelijkgezinden.

 • Vraag je af of de data die je ter beschikking stelt voldoende waarde heeft op verschillende geaggregeerde niveaus. Denk daarbij aan demografische of geografische gegevens die gecombineerd kunnen worden met de door jou beschikbaar gestelde gegevens.
 • De beschikbaar gestelde gegevens moeten integer zijn. Dat betekent dat ze feitelijk juist zijn en conform de laatste wetgeving verzameld zijn.
 • Bied nooit privacygevoelige gegevens aan.
 • Stel data beschikbaar om voorkeur te creëren voor jou als leverancier.

11. Debat

Bij een debat nemen twee of meer partijen verschillende standpunten in, waarbij de één probeert om de argumenten van de ander te ontkrachten. Een debat is iets voor insiders, mensen die bekend zijn met je branche. De content die je maakt, toont de standpunten van beide kanten. Als maker kun je stelling nemen, maar dat is niet per se nodig.

 • Neem een standpunt in voor meer reacties en engagement in het debat.
 • Start de discussie tussen twee partijen met een vraag om het debat op gang te brengen.
 • Geef elke persoon of mening evenveel aandacht.
 • Combineer dit contenttype met lijsten en opsommingen van argumenten.
 • Houd respect voor alle standpunten, ook wanneer je een kant kiest.
 • Onderbouw stellingen met bewijzen en argumenten.
 • Zet debat in bij de fasen binding en ambassadeur.

12. Definities

Een definitie is een beschrijving van een woord of concept. Het gaat meestal om zakelijke of informeel beschreven betekenissen.

 • Kies een relevante definitie en geef daar vanuit verschillende invalshoeken een visie of commentaar op. Zo laat je diverse interpretaties zien.
 • Dit contenttype werkt het best bij nieuwe definities waarbij het leereffect het grootst is.
 • Vraag experts om definities, om zo veel mogelijk verschillende invalshoeken.
 • Deze tactiek is goed voor je SEO-strategie en je backlinks.
 • Ondersteun definities met visuele middelen, zoals een model voor goed inzicht of inspirerende foto’s, om droge opsommingen te voorkomen.
 • Dit contenttype werkt goed voor thoughtleaders, want het geeft inzicht in je expertise.
 • Je kunt definities uitbreiden naar een Wiki.

13. Demonstratie (demo)

Een praktische tentoonstelling of uitleg over hoe iets werkt of wordt uitgevoerd, is bedoeld om mensen over de streep te trekken. Een demonstratie is goed te combineren met het contenttype how-to. Sommige klanten twijfelen en willen de werking van een product zelf ervaren. Een demonstratie helpt om
hen te overtuigen.

 • Dit contenttype zet je in bij het creëren van voorkeur, het genereren van leads en how-to content.
 • en videoformat is sterk overtuigend, maar kan duur zijn. Een demo met bijvoorbeeld foto’s kan een alternatief zijn voor degenen met minder budget.
 • Bied na een demonstratie een proefperiode aan om een product of dienst te gebruiken en er ervaring mee op te doen. Wanneer dat niet mogelijk is, kun je mensen uitnodigen voor een webinar of een bezoek aan een congres.
 • Richt een aparte demo-omgeving in die kan dienen als landingspagina.
 • Verleid mensen om gegevens achter te laten, zodat je ze nog beter en persoonlijk kunt informeren.

Squla is een voorbeeld dat veel ouders zullen herkennen. Squla geeft educatieve ondersteuning via een website voor basisschoolleerlingen. Voor ouders en kinderen is een aparte demo-omgeving ingericht.

14. Documentaire

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om relevant te zijn door te laten zien dat ze betrokken zijn bij onderwerpen. Regelmatig worden prachtige documentaires gemaakt door bedrijven. Deze bedrijven doen dat natuurlijk wel om te laten zien dat ze relevant zijn. Nike maakte de beroemde film ‘Breaking 2’ over het lopen van een marathon binnen 2 uur. KPN maakte in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei een documentaire met verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt en welke werden nagespeeld. Hiermee legde KPN de verbinding tussen generaties.

15. Evaluatie en conclusies

Door een visie vanuit diverse invalshoeken te bespreken ben je in staat inspiratie te bieden. Je kunt kiezen voor reviews van producten, maar ook voor een stap-voor-stap-procesevaluatie. Dit is een interessant contenttype wanneer je bedenkt dat onder andere succesvolle talentprogramma’s gebaseerd zijn op evaluatie. Mensen horen nu eenmaal graag het oordeel over een ander. Een van de beroemdste evaluatie-websites is die van Gary Vaynerchuck van Wine Library TV. Hij werkte in de wijnwinkel van zijn ouders en maakte jarenlang dagelijks online video’s waarin hij een aantal wijnen proefde en evalueerde. Binnen enkele jaren steeg de omzet van de winkel naar meer dan 45 miljoen dollar. Inmiddels helpt hij als mediapersoonlijkheid andere ondernemers via Vaynerchuck Media.

16. Eventverslag

Ga naar een evenement en doe hiervan (live) verslag. Dat kan in elk format.

 • Zet je journalistieke pet op en interview sprekers op het event. Die zijn meestal bereid een toelichting te geven, waardoor jij unieke content hebt.
 • Maak een selectie van de beste sprekers, de nieuwste modellen en geef een opsomming.
 • Wanneer je weinig tijd hebt, kun je het event op afstand volgen via een event-hashtag op X of Instagram.
 • Verzamel berichten die over het evenement verschijnen en plaats deze in chronologische volgorde of rondom een onderwerp of thema.
 • Gebruik hulpmiddelen zoals hashtags en storify.com om content te verzamelen.

17. Expertvragen

Je kunt experts in je werkveld vragen om hun visie te delen. Door experts aan het woord te laten versterk je je eigen positie. Wanneer je je met hen associeert, straalt iets van hun glans op jou af.

 • Gebruik dit in combinatie met overzichten en opsommingen door meerdere experts te vragen.
 • Benader iemand uit je vakgebied die je respecteert. Dat kunnen zowel bloggers als journalisten, hoogleraren en sprekers op congressen zijn.
 • Vraag experts uit je directe omgeving met wie je al een relatie hebt. Dit kunnen klanten of leveranciers zijn die veel weten. Verwerk de feedback die ze geven meteen.
 • Laat een extern iemand een column schrijven.
 • Laat geraadpleegde experts altijd weten dat hun mening online staat, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de distributie naar een groter publiek.
 • Probeer politieke, religieuze of andere gevoelige uitspraken te vermijden.
 • Speel in op de actualiteit door een aantal experts op een nieuwswaardig event te laten reageren.
 • Monitor wie de experts in jouw werkveld zijn.
 • Aan het einde van het jaar zie je ze veel verschijnen: de voorspellingen. Dit is een populair contenttype.
 • Dit contenttype leent zich uitstekend voor een ‘geüpdatete’ versie. Dat scheelt productiekosten.

18. Experimenten

Een experiment is een proef in de vorm van een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie. In de wetenschap wordt dit gebruikt om hypotheses te toetsen, maar je kunt ook experimenteren met klanten. Geef vooraf aan wat je wilt uitproberen en waarom, en doe daar uitgebreid verslag van. Deel je ervaringen
wanneer iets (mis)lukt. Mensen leren graag en waarderen het als je informatie en inzichten deelt. Dit kunnen veelomvattende experimenten zijn, maar ook korte. Korte overzichtelijke experimenten zijn meestal relevanter voor je klanten.

 • Motiveer waarom je de test wilt doen en wat je ervan wilt leren.
 • Beschrijf het experiment als: ik deed X, toen gebeurde Y en daarom doe ik in het vervolg ABC.
 • Publiceer de data die je hebt verzameld tijdens je experiment of test.
 • Maak een serie artikelen waarin je het experiment omschrijft.
 • Verrijk de artikelen of video’s met duidelijke visuals van de meetbare resultaten.
 • 97 Vraag mensen om advies: wat zouden ze anders gedaan hebben?

19. GIF ’s

GIF (Graphic Interchange Format) is een bestandsformaat. Het is een grafische bestandsindeling, die kort gezegd weinig geheugen vergt van een apparaat. Door de compressie van kleuren heeft GIF de mogelijkheid om verschillende beelden achterelkaar op te slaan in hetzelfde bestand, waardoor er een
animatie kan worden vertoond. Dit heet een animated GIF. De beelden die achter elkaar worden gezet, herhalen zichzelf.

 • Gebruik GIF’s om informeel te communiceren. Denk aan je WhatsApp dat honderden GIF’s bevat.
 • Met animated GIF’s val je meer op dan met statische foto’s.
 • Gebruik animated GIF’s vooral voor communicatie waarbij emotie een rol speelt.
 • Vertel korte verhalen met animated GIF’s om reacties uit te lokken.
 • Geef je product een hoofdrol in een minifilmpje in de vorm van een animated GIF.
 • Maak gebruik van handige appjes met bibliotheken vol met foto’s en stel zelf je eigen GIF’s samen.

20. How-to

Een how-to is een stapsgewijze instructie die de gebruiker helpt een taak of doel te realiseren. Heeft je bedrijf een succesvolle methode, een stappenplan of werkwijze ontwikkeld? Help klanten stapsgewijs door het proces heen. Dit type wordt veel gebruikt in formats als video, maar ook in tekst.

 • Denk aan verschillende how-to video’s: voor elke instructie één.
 • Maak een apart videokanaal wanneer je veel how-to video’s hebt.
 • How-to is ook te gebruiken in reclame bij productintroducties.
 • How-to’s in de vorm van animaties zijn handig om complexe zaken vereenvoudigd weer te geven.
 • Whiteboard-how-to video’s zijn goedkoop en snel te maken. Je pakt je iPhone, een whiteboard en vertelt je instructie. Je richt de camera op jezelf en het whiteboard terwijl je zaken toelicht aan de hand van een tekening.
 • Zet een papieren handleiding om in een hulpvideo.
 • Zorg bij de opname van video’s voor een goed script, waarin is vastgelegd wat je wilt zeggen.
 • Een combinatie van beeld en een voice-over werkt vaak goed.
 • Zet het product of proces centraal en niet de persoon die de uitleg geeft.

21. Inspiratie

Hoe inspireer je klanten? Dat kan op vele manieren. Het moet natuurlijk wel gaan om iets waarvoor je klanten belangstelling hebben.

 • Toon visie: durf aan te geven hoe jij zaken ziet.
 • Toon emotie: geef aan wat je voelt bij een onderwerp.
 • Wees optimistisch en gebruik een positieve toon.
 • Laat passie zien: door jouw liefde voor een onderwerp te tonen, geef je anderen energie.
 • Laat je ego weg: bescheidenheid wordt beter gewaardeerd. Stel belangen van anderen voorop en focus in eerste instantie niet op verkoop.
 • Toon empathisch vermogen: door begrip te tonen voor de gevoeligheden van anderen verhoog je de waardering.
 • Help anderen te ontwikkelen, met behulp van jouw kennis.
 • Wees assertief in het naar buiten brengen van je standpunten of informatie.
 • Luister naar wat de klant zegt door te monitoren en door met klanten te praten.
 • Kies het juiste contentformat en -type, dat bij de boodschap past.
 • Benadruk overeenkomsten: benoem de relatie tussen jouw content en de belevingswereld van de ontvanger van je boodschap.
 • Plaats je content in het perspectief van een groter geheel.
 • Wees integer: laat zien hoe jij leert en geef altijd credits aan gebruikte bronnen.
 • In content komt inspiratie tot stand in verschillende vormen, bijvoorbeeld door opzwepende muziek, een verrassende plot, nieuwe informatie (primeurs), een context en/of een toekomstvisie.

22. Interview

Een interview is een vraaggesprek dat je via verschillende kanalen kunt afnemen en kunt publiceren.

 • Denk aan thematische vraaggesprekken die je terug kunt laten komen. Bijvoorbeeld Lunch met…, met daarbij het favoriete lunchgerecht van de geïnterviewde.
 • Estafette-interviews: een deelnemer aan een interview noemt iemand van wie hij denkt dat die ook geïnterviewd zou moeten worden. Mensen vinden het altijd leuk en eervol wanneer ze worden gevraagd. Je krijgt dan makkelijk medewerking.
 • Laat de geïnterviewde reageren op stellingen en vraag hem een toelichting te geven.
 • Stuur de vragen die je wilt stellen na telefonisch contact per e-mail toe. Veel mensen doen hun best de vragen per e-mail uitgebreid te beantwoorden en dat bespaart je productietijd.
 • Neem het gesprek op. Hiervoor bestaan handige apps, zodat je alles kunt terugluisteren. Deze opnames kun je ook gebruiken voor podcasts.
 • Bespaar mensen (reis)tijd door hen bijvoorbeeld via Teams of Zoom te interviewen.
 • Bereid je vragen altijd voor en houd het gesprek gestructureerd, maar vraag waar nodig door.
 • Wanneer je een opname hebt gemaakt, kun je het interview transcriberen. Dat is een tijdrovend werkje, maar er zijn bedrijven die dat werk voor je kunnen doen (zoals uitgetypt.nl of transcriptieonline.nl).
 • Er zijn ook handige apps beschikbaar die je helpen met transcriberen.
 • Stel mensen op hun gemak door met eenvoudige vragen te beginnen. Eindig met moeilijkere vragen.

23. Kader (framework)

Dit zijn richtlijnen, denkpatronen of methoden waarmee klanten geholpen worden. Een voorbeeld: het kader van een maaltijd is opgebouwd uit een voor gerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Het kader van een uitgebreid feestmaal is opgebouwd uit cocktails met hapjes, een voorgerecht, tussengerecht, hoofd
gerecht, tussengerecht, nagerecht, kaasplankje met port, koffie met likeur.

 • Help klanten met voorbeelden van een invulling van een kader: groentesoep vooraf, varkenshaas als hoofdgerecht en ijs als nagerecht.
 • Geef een kader de vorm van een stappenplan of hulpgids.
 • Noem de woorden ‘hulp’ of ‘tips’ in de titel van je artikel.
 • Geef voldoende informatie en details, zodat het kader waarde toevoegt.
 • Maak links in het artikel naar andere content die van waarde kan zijn.

24. Keuze van de week (maand/kwartaal)

Voor dit contenttype is periodieke publicatie noodzakelijk. Iedere periode licht je een product, dienst of onderwerp uit en bespreekt dit. Deze content is met name bedoeld voor terugkerende bezoekers.

 • Bereid de keuze van het onderwerp goed voor. Omdat je een serie maakt, moeten er voldoende invalshoeken of producten zijn.
 • Gebruik socialmedia monitoring voor het kiezen van een onderwerp. Zo ontdek je waar klanten over praten.
 • Combineer dit contenttype met lijsten of maak een ‘Beste van…’-serie waarin je je populairste content presenteert.
 • Bij een wekelijkse (hoge) frequentie kan de lengte van de content korter zijn, bij een maandelijkse of kwartaalfrequentie verwachten klanten een uitgebreider bericht.

25. Lijsten

Een lijst is een opsomming van een aantal met elkaar verbonden elementen, meestal onder elkaar in een specifieke volgorde (zoals op nummer, in volgorde van belangrijkheid, alfanumeriek, in alfabetische volgorde of willekeurig). Dankzij een lijst kan de lezer snel een grote hoeveelheid informatie opnemen.
Dit contenttype is een van mijn favorieten, want lijstjes werken altijd goed, zeker wanneer je traffic wilt genereren. Lijsten maken nieuwsgierig en bieden op vele manieren overzicht.

 • Gebruik dit type content om een volledig beeld te schetsen en daarmee je autoriteit aan te tonen.
 • Top 3, top 5, top 10, top 25 – dit soort lijsten werken altijd. Denk ook aan lijsten die geen ‘ronde getallen’ bevatten, zoals ‘de 101 beste’, ‘de 23 compleetste’ en dergelijke. Oneven getallen vallen meer op.
 • Appelleer aan emotie. Denk aan ‘de 3 mooiste manieren om vakantie te vieren’.149
 • Houd rekening met de vindbaarheid (SEO): zorg ervoor dat de content de juiste zoekwoorden bevat.
 • Zet datgene wat je wilt promoten in de lijst, maar niet als eerste.
 • Zorg dat een lezer zich kan identificeren met de andere lijstgebruikers, bijvoorbeeld in de vorm van ‘welk type ben jij?’.
 • Gebruik lijsten regelmatig in combinatie met het howto format.
 • Maak een artikel waarin je de 11 beste video’s over een onderwerp verzamelt.
 • Geef een lijst met uitspraken van beroemdheden over het onderwerp.
 • Geef de vijf belangrijkste trends van het jaar weer.
 • Geef een zo compleet mogelijk beeld door elke variant of tip te nummeren.
 • Stel een aantal experts dezelfde vraag en publiceer de antwoorden. Dat kan in tekst, maar is ook leuk in één video.
 • Publiceer drie PowerPoint-presentaties vanuit SlideShare.
 • Geef een overzicht van organisaties in een bepaald werkveld.

26. Likefarming

Je maakt content dusdanig verleidelijk dat een lezer of kijker wel moet klikken. Een eenvoudig en onschuldig voorbeeld is het account GoogleFeiten op Instagram. zie het voorbeeld hieronder. Het lijkt de makers puur te gaan om de aandacht en ze hebben likefarming tot kunst verheven. Dit contenttype zou ik niet gebruiken voor organisaties die hun klanten serieus nemen, maar voor vermaak is het natuurlijk prima.

27. Linkbaiting

Met linkbaiting probeer je zo veel mogelijk links, backlinks genoemd, naar jouw website te laten verwijzen. Hoe meer backlinks, hoe beter dit is voor de positie in Google. Vooral backlinks van websites uit dezelfde branche helpen je om hoger in de organische zoekresultaten van Google te komen. Anderen met kennis van hetzelfde kennisgebied tonen op die manier aan dat ze jouw content interessant en origineel vinden. Google hecht daar waarde aan. Linkbaiting wordt dan ook veel gebruikt als SEO-techniek. Gebruik een gastblog op een ander webdomein van jezelf om vanuit dat webdomein naar je website te linken.

 • Plaats infographics. Anderen nemen deze vaker over.
 • Schrijf een wedstrijd of quiz uit. Vraag mensen om op hun eigen website een artikel te schrijven waarin ze aangeven waarom ze willen winnen, uiteraard met een link naar jouw website.
 • Houd interviews met derden. Deze zullen graag linken naar dat interview op je website.
 • Vraag influencers om testimonials te schrijven van je product, dienst of organisatie op andere websites.
 • Maak een startpagina aan van jouw onderwerp.
 • Maak een landingspagina met ‘interessante links’ op je website, waarin je verschillende categorieën aanbrengt. Hiermee verwijs je zelf naar andere sites, maar dat wordt in de meeste gevallen beloond met een link terug.
 • Maak actief afspraken met partners om naar elkaar te linken.

28. Maatschappelijke betrokkenheid

Hiermee laat je zien dat jouw organisatie aandacht heeft voor alle belanghebbenden. Behalve aan winstgevendheid wordt er ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld milieu-, sociale, ethische en morele aspecten.

 • Wees hierin niet terughoudend. Publicaties wijzen uit dat maatschappelijke betrokkenheid goed is voor je organisatie.
 • Gebruik de juiste timing om je standpunt extra naar voren te brengen. Speel bijvoorbeeld in op nieuws en actualiteiten over het onderwerp waarmee je organisatie zich verbonden voelt.
 • Accepteer dat niet iedereen het met je eens zal zijn.
 • Advertenties zijn niet alleen een goede manier om te laten zien waar je voor staat, maar ook om je binding met klanten te versterken.
 • Kies een maatschappelijk doel dat past bij de normen en waarden van je organisatie. Maatschappelijke betrokkenheid moet echt zijn en niet alleen als communicatiemiddel dienen (MVO Nederland).

29. Meme

Een meme is een viraal overgedragen grap, idee of symbool. Het merendeel van de moderne memes bestaat uit een ondertitelde foto. Ze worden gebruikt om bepaald menselijk gedrag op de korrel te nemen. Andere memes kunnen video’s en verbale uitdrukkingen zijn. Een goede meme speelt in op de actualiteit en gaat viraal doordat deze veel gedeeld wordt op social media.

 • Gebruik memes met name voor een jongere doelgroep, zoals de millennials (grofweg geboren tussen 1980 en 2000).
 • Memes zijn een internetcultuurfenomeen. Dit contenttype wordt vooral gebruikt door bedrijven die deze cultuur goed doorgronden.
 • Speel met memes op humoristische wijze in op actualiteiten.
 • Zorg dat de afbeeldingen die je kiest passen bij je boodschap.
 • Gebruik memes om je merk minder afstandelijk te laten overkomen en om dichter bij mensen te komen.
 • Meer weten over het gebruik van humor als contentmarketing tactiek. Lees er hier meer over!

30 Nieuwskaping (newsjacking)

De kunst van nieuwskaping is om de expertise van jouw bedrijf relevant te laten zijn voor journalisten wanneer zij op zoek zijn naar achtergrondinformatie. Wanneer journalisten aan de slag gaan met breaking news, zijn ze op zoek naar eenvoudige feiten als wie, wat, wanneer en waar. Deze informatie is vaak makkelijk te vinden op een corporate website en belandt vervolgens in de eerste alinea van een nieuwsbericht.
Voor verslaggevers is het echter ook belangrijk duiding te geven: het waarom van de gebeurtenis. In hun zoektocht naar duiding en achtergrondinformatie hebben verslaggevers de neiging een onderscheidende invalshoek te kiezen. Iedereen die journalisten kan voorzien van zinvolle informatie en input, kan worden
meegenomen in het verhaal. Deze informatie komt in de tweede en volgende alinea’s terecht. Indien je snel en slim genoeg bent om deze tweede alinea van breaking news op te nemen in een eigen artikel en op social media, én goede keywords gebruikt, kun je veel media-aandacht krijgen (Meerman Scott, 2017). Ook al vindt deze techniek realtime plaats, organisaties kunnen zich voorbereiden op bepaald breaking news. Hier een aantal voorbeelden van nieuws en typen organisaties die zich daarop kunnen voorbereiden:

 • Het eerstvolgende privacy-schandaal: consultants, IT-professionals, opleidingsinstituten.
 • Een grote retailer valt om: retailspecialisten, reclamebureaus, belangen groeperingen.
 • Een hack of een virus: consultancybureaus, banken, verzekeringsbedrijven, beveiligingssoftware.
 • Opvallende weersomstandigheden: baggerbedrijven, landbouwmachines, bouwbedrijven, leveranciers van alternatieve energie, goede doelen.
 • Stijging van criminaliteit: beveiligingsapparatuur, dienstverleners.

31. Mindmaps

Dit type content is in de jaren 60 uitgevonden door Tony Buzan, een Britse psycholoog die op zoek was naar een denktechniek. Je start deze techniek door een beeld of woord in het midden van een wit vel papier te plaatsen. Vervolgens wordt gebrainstormd over elke ‘vertakking’, de Basic Ordering Ideas (BOI). Elk BOI heeft een eigen associatie, het tweede niveau van ideeën, daarna volgt het derde niveau enzovoort. Tegenwoordig zijn er talloze online tools waarmee je deze mindmaps kunt maken.

 • Zorg dat elke vertakking slechts één woord bevat.
 • Je kunt de mindmap onbeperkt uitbreiden en zo je gedachten ordenen.
 • Maak een afbeelding van een mindmap en gebruik deze als infographic.
 • Gebruik kleur en foto’s om je creativiteit verder te stimuleren en te duiden.
 • Gebruik mindmaps in projecten waarbij je anderen wilt betrekken, zoals crowdsourcing.
 • Gebruik een mindmap om complexe structuren en verbanden zichtbaar te maken.

32. Mening of opinie

Je mening geven is een mooie manier om te laten zien waar je voor staat. Een al dan niet op feiten gebaseerd betoog is interessant. Hiervoor heb je wel een goede structuur nodig. Je begint bijvoorbeeld met een verhaal, geeft vervolgens een argument, verdedigt dat argument, biedt een oplossing en sluit af
met een verwijzing naar het begin van het verhaal.

 • Wees niet bang om kort en rechtdoorzee te zijn, of om een controversieel onderwerp aan te snijden en soms zelfs mensen te ergeren.
 • Combineer je mening met research om een nieuw publiek aan te spreken.
 • Gebruik een gastblog om je mening te geven en verwijs met links naar feiten of gegevens op de website van je organisatie.
 • Speel in op de actualiteit en lift mee op de aandacht die dit onderwerp krijgt.
 • Dit genereert meer traffic en helpt je een nieuw publiek aan te spreken.
 • Bereid je voor op reacties en beantwoord deze voor meer engagement.

33. Omkering

Je wilt een punt duidelijk maken. Om dit punt over het voetlicht te brengen formuleer je jouw tips of standpunten juist precies andersom. Een voorbeeld: ‘Drie redenen om niet aan contentmarketing te doen’.

 • Kies een opvallende invalshoek die mensen niet van je verwachten, denk aan: ‘5 methodes voor een vreselijke vakantie met je kinderen’.
 • Voeg overdrijvingen toe aan je taalgebruik om je standpunt te versterken: ‘Nooit, meer…’.
 • Houd het leuk en grappig. Zorg dat de omkering niet als cynisch kan worden opgevat.

34. Onderzoek

Is er iets wat je wilt leren? Bestudeer een onderwerp systematisch, zoek daarbij bronnen, leg je bevindingen of feiten vast en trek conclusies.

 • Degelijk onderzoek maakt artikelen geloofwaardiger en overtuigender.
 • Gebruik onderzoek om een serie berichten of video’s te maken.
 • Maak een overzicht van alle stappen die je onderneemt.
 • Vraag mensen om feedback te geven, zodat het een gezamenlijk onderzoek wordt.
 • Geef altijd credits aan mensen die iets hebben bijgedragen.
 • Gebruik onderzoek om nieuwe ideeën voor content op te doen.

35. Plezier maken

Soms moet je jezelf wat minder serieus nemen. Zeg nu zelf, iedereen heeft naast een professionele toch ook een menselijke kant? Wanneer er iets grappigs gebeurt, mag dat soms best genoemd worden. Op het Instagram-account van Red Bull Racing laten ze regelmatig zien hoe leuk het achter de schermen is. Of verjaardagen worden gedeeld met de hele community.

 • Laat zien hoe je de verjaardagen van collega’s viert.
 • Deel pauzemomenten nadat je hard hebt gewerkt voor je klanten.
 • Maak een themadag waarin je anders communiceert dan anders, denk aan Mooie Maandag, Dolle Dinsdag, Waarachtige Woensdag, Dwaze Donderdag, Virale Vrijdag.
 • Deel een grappige foto, situatie of striptekening op social media.
 • Gebruik tegenstellingen. Gaat je artikel over innovatie, zet er dan een foto naast van een middeleeuws instrument.
 • Gebruik niet te veel stockfoto’s, want die hebben meestal een neutrale, ietwat saaie uitstraling. Maak liever zelf afbeeldingen met AI.
 • Humor is een heel interessante contentmarketing tactiek. Lees er hier meer over.

36. Praktijkvoorbeelden

Hiermee laat je zien welke geweldige resultaten er bereikt worden met jouw product of dienst. Door te tonen hoe een product of dienst in de praktijk werkt, stimuleer je voorkeur en koopintentie.

 • Het werkt goed in combinatie met User Generated Content.
 • Laat gebruikers foto’s maken en deel de mooiste, leukste of grappigste exemplaren. Een voorbeeld hiervan vind je op Instagram. Instagram deelt de accounts van interessante influencers die Instagram leuker en mooier maken. Ze worden gefeatured op het Instagram-account met miljoenen volgers.

37. Productinformatie

Deze informatie is relevant voor e-commercebedrijven en bedrijven die producten willen tonen. Het is goed om regelmatig over producten te schrijven. Dat helpt bij een betere online vindbaarheid van die producten.

 • Zoom eens in op productdetails en gebruik keywords in plaats van alleen een totaaloverzicht.
 • Denk voor een betere vindbaarheid na over productnamen in de titel van artikelen of andere formats.
 • Productinformatie is belangrijk voor klanten die zich al verder in het aanschafproces bevinden.
 • Laat producten zo goed mogelijk zien. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in te zoomen?
 • Geef technische specificaties op een eenduidige manier weer.
 • Optimaliseer ook je productbeschrijvingen voor een betere online vindbaarheid.
 • Maak het mogelijk je productinformatie te verrijken met reviews. Social proof werkt!

38. Productiviteit

Dit is een te leveren inspanning gemeten in termen van output. Die termen kunnen gaan over de vraag hoe mensen dingen beter, sneller of gemakkelijker kunnen doen. Het een veelvoorkomende en succesvolle categorie, omdat iedereen zich altijd graag wil verbeteren. Er zijn zelfs hele websites aan gewijd, dat wordt lifehacking of growth hacking genoemd.

 • Vertel niet alleen hoe iemand een hogere of betere productiviteit kan realiseren, maar ga ook in op ervaringen die je er zelf mee hebt. Geef voorbeelden of een lijst met tools die jouw werkwijze hebben geprofessionaliseerd.
 • Geef naast tips ook eens een tool (interactieve utility) of verwijs naar handige hulpmiddelen van anderen.
 • Deze categorie kun je goed combineren met lijsten.
 • Het werkt in alle sectoren, maar vooral in de businesssector en zakelijke sfeer.

39. Quiz of rebus

Dit is een raadsel of beeldraadsel waarbij omschrijvingen in woord en/of beeld worden gegeven. Een creatieve aandachtstrekker.

 • Dit contenttype werkt goed in de See-fase.
 • Het kan gemakkelijk met de X-optie ‘Stel een vraag’.
 • Een quiz of rebus is altijd goed voor het engagement, want mensen raden en puzzelen nu eenmaal graag.
 • Promoot de quiz of rebus actief via social media.
 • Beloon mensen met een eervolle vermelding voor meer interactie.
 • Denk ook aan een geanimeerde vorm van een quiz of rebus. Dit doet telecomprovider Lebara op zijn Facebook-pagina

40. Review

Dit is een kritische beoordeling, waarbij je waarschijnlijk in eerste instantie denkt aan het format User Generated Content in de categorie ‘social proof’. Maar ook wanneer je zelf content creëert, is een review een prima contenttype om te gebruiken.

 • Vestig je autoriteit door een product, dienst of idee aan een kritische beoordeling te onderwerpen.
 • Veel klanten geven feedback die je kunt gebruiken in product presentaties.
 • Maak gebruik van websites van derden om reviews te verzamelen.
 • Koppel reviews met je Product Informatie Managementsysteem.
 • Vraag klanten actief of ze tevreden zijn en of ze een review willen achterlaten.
 • Via de verkopersbeoordelingen van Google kun je advertenties maken van reviews.

41. Sjabloon/template

Een sjabloon (template in het Engels) is een grafisch model voor het herhaaldelijk maken van documenten. Door een template te publiceren en te verspreiden, kun je anderen een methode aanleren. Een aantal templates tref je aan op deze website onder het hoodfstuk ‘downloads

 • Gebruik templates om leads te genereren. Bied een template aan ter download in ruil voor iemands e-mailadres.
 • Zet templates in om klanten te helpen bij het maken van plannen.
 • Zet templates in om jouw werkmethode inzichtelijk te maken.
 • Stimuleer het verspreiden van de template door gebruikers te vertellen dat ze de template vrij mogen gebruiken, zolang ze de naam van de maker als bron noemen.
 • Test je template door een eerste versie in Google Docs te maken.

42. Startersgidsen

Dit is een handleiding voor beginners, een variant op het contenttype ‘how-to’. Een voorbeeld is een stap-voor-stap gids die ‘meegroeit’ met de levenscyclus van een klant. Je hebt startersgidsen, maar ook algemene gebruikersgidsen of expertgidsen.

 • Geef overzichten als ‘In 10 stappen SEO-specialist met 20 jaar ervaring’.
 • Bied een startersgids ter download aan en vraag mensen om hun e-mail adres.
 • Bied potentiële klanten een koopgids aan bij complexe aanschafprocessen.
 • Help mensen met een online startersgids en wees behulpzaam – in de hoop dat ze daarna iets bij je kopen.

43. Statistiek

Een cijfermatig overzicht geeft verduidelijking en feiten overtuigen. Statistische informatie wordt veel gebruikt om marktontwikkelingen te herkennen, te duiden of het succes van iets aan te tonen. Berichten gebaseerd op statistieken doen het dan ook altijd goed. Waarom? Omdat deze informatie veelal niet te
weerleggen is. Statistieken zijn zelfs nog feitelijker dan een analyse, die meer beschrijvend is.

 • Deel demografische informatie over het aantal potentiële klanten, geografische gebieden, leeftijden, inkomen en voorkeuren om je thoughtleadership te versterken.
 • Publiceer statistieken over je markt om klanten jouw kracht te laten ervaren, zoals concurrentieoverzichten, marktaandelen en trends in de levensduur van producten.
 • Verzorg publicaties over je branche die anderen inzicht geven in vraag en aanbod of de schommelingen die vraag en aanbod beïnvloeden.
 • Combineer statistieken met onderzoeken.
 • Voeg infographics of andere visuele middelen toe, zodat je bericht beter opvalt.
 • Heb je heel veel informatie, denk er dan aan om de hele dataset inzichtelijk te maken.

44. Stel een vraag

Door een vraag aan anderen voor te leggen en hun reacties op te tekenen, krijg je inzicht in een bepaald onderwerp. Vragen stellen kun je daarom net zo inzet ten als lijsten, definities en bronnen.

 • Stel een vraag op een van je socialmediakanalen en gebruik de antwoorden als bron voor een artikel. Het is als het ware de light-variant van het aan het woord laten van experts. Klanten weten meer dan je denkt.
 • Stel je vraag aan influencers en verwerk het antwoord in een artikel over actuele ontwikkelingen.
 • Geef de persoon die jou een antwoord heeft aangereikt altijd de credits.
 • Deze techniek is ook erg handig wanneer je engagement nastreeft, omdat de mensen die je bevraagt vaak meehelpen bij de distributie van je content; ze worden immers genoemd.

45. Stickers en emoji’s

Het gebruik van stickers is een nieuwe vorm van communicatie. Het wordt steeds normaler in onze visueler wordende wereld. Stickers en emoji’s maken content simpelweg leuker en luchtiger. Verrijk tekst, foto’s of video ermee. Dat maakt een interactie of foto persoonlijk en je kunt nog beter uitdrukken wat je
bedoelt. Zo kunnen bedrijven en merken zich soms eenvoudigweg beter profileren. Snapchat is er groot mee geworden en inmiddels is deze tactiek overgenomen door Facebook en Instagram.

 • Zorg dat het gebruik van emoji’s relevant is en in de juiste context plaatsvindt.
 • Gebruik interactieve stickers van Instagram om een poll te maken tijdens je Instagram Stories-filmpje
 • Gebruik ze om tekst visueel aantrekkelijker te maken en de aandacht te trekken.
 • Gebruik emoji’s om meer content te laten delen. Wetenschappers hebben aangetoond dat berichten met emoji’s meer gedeeld werden dan berichten zonder (Tchockni, 2014).
 • Bekijk goed hoe jouw doelgroep emoji’s gebruikt en sluit daarbij aan.
 • Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor emoji’s.

46. Tentoonstelling

Dit is de visuele variant van een lijstje. Het platform Pinterest ontleent zijn bestaansrecht aan deze vorm.

 • Maak foto’s die uitbeelden wat jij bedoelt.
 • Werk met User Generated Content voor meer engagement.
 • Schrijf een challenge uit waarbij klanten op een leuke, ontspannen wijze iets moeten doen met je product. Een voorbeeld hiervan is de White Cup Contest van Starbucks.
 • Laat klanten stemmen op de beste, mooiste of leukste foto.
 • Laat zien hoe een product gemaakt wordt. Dat is meestal nieuwe en interes7sante informatie voor klanten.
 • Maak close-upfoto’s van je producten of werk.
 • Fotografeer je teamleden wanneer ze aan het werk zijn, of maak een foto van de werkruimte zelf. Dit kan ook met video.
 • Maak een ‘time lapse’ filmpje waarin mensen versneld een productieproces kunnen volgen.
 • Combineer foto en video met uitgebreide achtergrondverhalen.

47. Testimonials

Hier gaat het om een positieve uitspraak van een klant over je product of organisatie. Met een testimonial wordt goodwill gekweekt. Dit contenttype onderscheidt zich omdat de klant met naam, leeftijd en rol wordt genoemd. Een testimonial in tekst telt tussen de 300 en 600 woorden, inclusief fotogebruik. Een
testimonial in video duurt maximaal 60 seconden.

 • ‘Minder is meer’. Houd een testimonial kort en krachtig.
 • Stimuleer klanten om testimonials te schrijven voor meer geloofwaardigheid.
 • Distribueer je testimonials regelmatig via social media.
 • Plaats positieve reviews van klanten op je website.
 • Vraag klanten een videoboodschap in te spreken voor nog meer impact.
 • Maak via Google een advertentie van een positieve beoordeling.

48. Trend

Een trend is een geschatte ontwikkeling in een bepaalde richting door de tijd heen. Als contenttype zijn trends zeer populair, het internet staat er dan ook vol mee. Veel mensen zoeken zekerheid over de toekomst.

 • Een trend is geschikt in elke fase van de customer journey, maar vooral in de See-fase.
 • Trends zijn geschikt voor vrijwel elk format.
 • Baseer je op onderzoek en bronnen, en gebruik statistieken.
 • Combineer trends met contenttypen als lijsten, expertvragen, meningen en curated content.
 • Luister je trends op met inspirerende foto’s, zodat ze nog meer opvallen.

49. Uitgelicht

In dit contenttype besteed je extra aandacht aan andere berichten of onderwerpen.

 • Zet wekelijks of maandelijks een bepaald onderwerp in de schijnwerpers.
 • Interview een medewerker van je bedrijf om een kijkje achter de schermen te bieden.
 • Benadruk een specifieke functie van een product.
 • Zet een klant of leverancier in het zonnetje.
 • Geef een samenvatting van de beste blogartikelen door middel van een weekoverzicht.
 • Zet de voor- en nadelen van een bepaald onderwerp op een rijtje.

50. Vergelijking

Er zijn websites die niets anders doen dan vergelijken. Dat is niet voor niets. Mensen die iets kopen of willen weten, zijn onzeker. Een vergelijking informeert en vermindert die onzekerheid.

 • Licht regelmatig twee of drie producten uit en vergelijk de belangrijkste kenmerken met elkaar.
 • Zoom in een artikel of blog in op een of enkele functionaliteit(en) van je product of dienst.
 • Vergelijkingen zijn interessant voor een serie. Licht in een volgend artikel bijvoorbeeld een andere functionaliteit toe.
 • Leg de nadruk op wat het voor de klant betekent en niet op de prijs.
 • Vraag klanten om feedback: wat vinden zij ervan?
 • Wanneer je merken vergelijkt, noem deze dan in de titel, dat heeft een hoge attentiewaarde.
 • Komt je product er op één aspect niet zo goed uit? Benadruk dan vooral de voordelen van andere aspecten.
 • Voeg visuals toe die de ‘strijd’ of ‘tegenstelling’ benadrukken. Bijvoorbeeld een afbeelding van bokshandschoenen die de strijd tussen twee merken illustreert.

51. Videocontenttypen

Het videoformat kent heel veel soorten video. Deze categorie verdient het nader uitgesplitst te worden, omdat het vandaag de dag een van de belangrijkste formats is. Vrijwel elk contenttype is ook geschikt voor het videoformat en bovendien heb je video al een aantal keren voorbij zien komen. Lees hier meer over de populairste video formats voor je contentmarketing.

52. Wedstrijd

Een wedstrijd is een van de oudste communicatieprincipes en content marketing tactieken die er bestaan. Vrij wel alle merken doen hieraan mee. Wie wil er nu niet iets leuks winnen? Het is een mooi instrument om zowel bestaande als nieuwe klanten te betrekken. Een wedstrijd is erg goed voor interactie en engagement.

 • Gebruik wedstrijden om data te verzamelen over klanten. Indien iemand mee wil doen, is de bereidheid om gegevens prijs te geven groot.
 • Gebruik wedstrijden voor meer bekendheid. Het is een echte conversatiestarter. Maak daarom gebruik van social media, zodat mensen makkelijk kunnen doorvertellen dat ze meedingen.
 • Wedstrijden vormen een relatief goedkoop promotie-instrument. Handig wanneer je budget niet zo groot is.
 • Promoot je wedstrijd via social media om extra deelnemers met je merk in aanraking te laten komen.
 • Houd rekening met wetgeving, zoals de Wet op de kansspelen. Er gelden beperkingen voor wedstrijden, bijvoorbeeld voor doelgroepen als jonge kinderen en de alcoholbranche.
 • Zorg dat de prijs die iemand kan winnen in verhouding staat tot de inspanning die geleverd moet worden en dat deze past bij je doelgroep.