• Bronnen boek Content & AI

Bronnen Content & AI Zuurstof voor je klanten

Overzicht van de gebruikte bronnen van het boek Content & AI, zuurstof voor je klanten

Hoofdstuk 1 Waarom is content zuurstof voor je klanten?

1.2 Wat is contentmarketing

1.3 Waarom doen bedrijven aan contentmarketing?

1.4 Content is de enige constante in je marketing mix

1.5 Contentmarketing = marketing

Over de creator economy

Over influencers

Hoofdstuk 2 AI, zuurstof voor je content

2.4 Wat is prompt engineering

2.6 Prompt Engineering Modellen

2.7 Je eigen GPT maken

Hoofdstuk 3 Houvast voor je contentstrategie

3.1 De customer journey al s houvast voor je strategie

3.2 De customer journey als product

3.3 Onderzoek als houvast voor je strategie

Hoofdstuk 4 Je doelstellingen en KPI’s bepalen

Hoofdstuk 5 Klantinzichten centraal in contentstrategie

Hoofdstuk 6 Je merk zuurstof voor je contentstrategie

  • Carnegie, D. (2010). How To Win Friends and Influence People. Simon and Schuster.
  • Heath, C., & Heath, D. (2007). Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. Random House.
  • Ballings, B. (2023, 11 september). Unlock Cialdini’s secrets using ChatGPT.

Hoofdstuk 7 Breng je content tot leven met Artificial Intelligence

7.1 Creativiteit

7.2 Tekst genereren met AI

7.3 Afbeeldingen genereren met AI

Consistentie van karakters

Dean, T. (2024, 10 april). Creating an Ideal Client Avatar for Your Digital Agency. Agency Mavericks. https://www.agencymavericks.com/creating-a-customer-avatar-for-marketing-and-sales/

7.4 Video genereren met AI

Tekst naar video maken met AI

Mayers cognitive leerproces

Video bewerken met AI (editing)

Beeld naar video

SEO voor video

Zelf een video Avatar maken

Video naar tekst (transcriberen)

Video naar audio

7.5 Audio/Podcast maken met AI

Stemmen genereren met AI (tekst-naar-stem)

Een podcast maken met AI

Hoofdstuk 8 Zuurstof voor je contentstrategie

8.1 Adverteren

Advertorial

Native advertising

Branded content

Sponsored advertising

De rol van Search Enging Advertisging (SEA)

De rol van advertenties in sociale media

Cookies

Hoe AI zuurstof is voor je advertisingstrategie

8.2 SEO

Houd rekening met intentie

Google E-E-A-T

Genereer metabeschrijvingen met AI

Alt-text & caption-generatie

Hoe Google kijkt naar AI content

8.3 Storytelling

8.4 Influencers

8.5 Inbound marketing & marketing automation

8.6 Functionele content, been nuttig instrument

8.7 Productinformatie: het zit ‘m in de details

8.8 User Generated Content

Hoofdstuk 9 Het verspreiden van je boodschap

9.1 Contentdistributie met het POEM-model

9.2 Paid distributiemiddelen

9.3 Owned mediakanalen

9.4 Earned distributiemidellen

9.5 Tools om je content te verspreiden

9.6 Methoden om je contentbereik te vergroten

9.7 Methoden om de levensduur van je content te vergroten

9.9 Nieuwe vormen van contentdistributie

Hoofdstuk 10 Marketing automation, leadscoring en leadnurturing

Hoofdstuk 11 Hulpmiddelen voor contentmakers

Hoofdstuk 12 Content en organisatiecultuur