• AI ondersteunt creativiteit

AI, zuurstof voor je creativiteit

Generatieve AI biedt kansen voor een hele nieuwe generatie content professionals en bedrijven door de creativiteit te ondersteunen. Het ontwikkelen van een creatieve cultuur is daarin belangrijk. Een organisatie kan AI op vijf manieren inzetten in het creatieve proces.

1. Gebruik AI voor het combineren van ideeën

Prompt 1: Genereer vijf ideeën voor blogartikelen om een woonwijk samen schoner en veiliger te maken

ChatGPT

 1. “Groen en Schoon: 10 Eenvoudige Stappen voor een Milieuvriendelijke Wijk” Dit artikel zou tips en strategieën bevatten voor buurtbewoners om samen te werken aan een schonere leefomgeving. Het zou ideeën zoals gezamenlijke recyclinginitiatieven, het planten van gemeenschappelijke tuinen en het organiseren van maandelijkse schoonmaakdagen kunnen omvatten.
 2. “Veiligheid Begint bij Ons: Initiatieven voor een Veiligere Gemeenschap” Dit artikel zou zich richten op hoe bewoners gezamenlijk de veiligheid in hun wijk kunnen verhogen. Het zou het opzetten van buurtwachtprogramma’s, het delen van veiligheidstips en het gebruik van sociale media en apps voor buurtveiligheid kunnen belichten.
 3. “De Kracht van de Straatfeesten: Verbinding en Veiligheid door Gemeenschapsevenementen” Een blogpost over hoe sociale evenementen zoals straatfeesten en buurtbijeenkomsten niet alleen de gemeenschapsbanden versterken, maar ook bijdragen aan een veiliger woonomgeving door het bevorderen van samenwerking en het creëren van natuurlijke toezicht.
 4. “Samen Slim: Technologie voor een Schonere en Veiligere Buurt” Dit stuk zou verkennen hoe technologische oplossingen zoals slimme verlichting, camera’s en mobiele apps kunnen bijdragen aan het schoon en veilig houden van een wijk. Het zou praktische voorbeelden geven van technologieën die al in sommige buurten worden gebruikt.
 5. “Jongeren als Ambassadeurs: Betrekken van de Jeugd bij een Positieve Wijkontwikkeling” Dit artikel zou benadrukken hoe belangrijk het is om jongeren te betrekken bij het schoon en veilig houden van de wijk. Het zou programma’s kunnen voorstellen zoals ‘adopteer een park’, jeugdveiligheidspatrouilles en educatieve projecten die jongeren leren over milieu en veiligheid.

Prompt 2: Combineer deze ideeen met vijf tiktok challenges van het moment. Maak hiervoor vervolgens nieuw titels

ChatGPT

 1. “De Cleanup-Dance Challenge: Maak Schoonmaken Leuk!” Combineer het idee van een schonere buurt met de populaire dansuitdagingen op TikTok. Moedig buurtbewoners aan om hun schoonmaakdagen te filmen met een aanstekelijke dansroutine, waarbij elke beweging synchroon loopt met het oppakken van afval of het planten van bloemen.
 2. “Neighborhood Watch Lip Sync Battle: Veiligheid en Swag!” Gebruik de lip sync trend op TikTok waar mensen hun favoriete liedjes playbacken en creëer een veiligheidsbewuste versie waarbij bewoners video’s maken waarin ze tips voor buurtveiligheid delen op de beat van populaire nummers.
 3. “Eco-Warrior Transformation: Van Verwaarloosd naar Groen Paradijs!” Inspireer bewoners om verwaarloosde plekken in hun wijk te transformeren en dit vast te leggen in een timelapse video voor TikTok. De challenge kan deelnemers uitdagen om binnen een bepaalde periode een groen project te voltooien, van het opruimen van zwerfafval tot het aanleggen van een gemeenschapstuin.
 4. “Safe Steps Challenge: Maak Je Straat Slimmer en Veiliger!” Deze uitdaging kan gebruik maken van de trend waarbij TikTok-gebruikers een reeks stappen of bewegingen volgen en dit toepassen op buurtveiligheid. Deelnemers kunnen video’s maken waarin ze laten zien hoe ze slimme veiligheidstechnologieën installeren of eenvoudige veiligheidscontroles uitvoeren.
 5. “Youth for Community: De Virale Vriendelijkheidsactie!” Koppel de kracht van jongeren aan de ‘Random Acts of Kindness’ challenge op TikTok. Jongeren kunnen uitgedaagd worden om kleine daden van vriendelijkheid in hun buurt te filmen, zoals het helpen van ouderen met boodschappen, het opruimen van lokale parken of het organiseren van fondsenwervers voor gemeenschapsprojecten.

2. Omzeil vooroordelen

Prompt: Maak de voorgestelde content inclusief voor de LHBTQ! gemeenschap

ChatGPT

 1. “Dance with Pride Cleanup: Maak je Wijk Schoon met Regenboogkleuren!” Lanceer een TikTok-challenge waarbij deelnemers hun buurt schoonmaken terwijl ze dansen op LGBTQ!-vriendelijke anthems. Moedig deelnemers aan om de regenboogvlag te tonen en outfits in pride-kleuren te dragen terwijl ze positieve verandering in hun wijk brengen.
 2. “Lip Sync for Love: Promoot Veiligheid met Diversiteit!” Creëer een lip sync challenge waarbij buurtbewoners veiligheidstips delen door te playbacken op nummers van iconische LGBTQ! artiesten. De video’s kunnen de diversiteit en inclusiviteit van de wijk benadrukken, terwijl ze een boodschap van veiligheid en acceptatie verspreiden.
 3. “Transform Your Space: De LGBTQ! Garden Glow-Up Challenge!” Moedig aan tot het transformeren van gemeenschappelijke ruimtes met een nadruk op inclusiviteit. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld ruimtes creëren met planten die de kleuren van de pride-vlag weerspiegelen of veilige plekken voor LGBTQ! jongeren om samen te komen en de natuur te genieten.
 4. “Safe Steps in Every Color: Maak Je Buurt Inclusief en Veilig!” Deelnemers kunnen stappenplannen voor buurtveiligheid demonstreren en elke stap linken aan een kleur van de pride-vlag. Dit laat de toewijding van de wijk zien aan een veilige ruimte voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.
 5. “Acts of Pride Challenge: Vier Diversiteit met Vriendelijkheid!” Moedig jongeren aan om vriendelijke daden in hun buurt vast te leggen die specifiek de LGBTQ! gemeenschap ondersteunen. Dit kan variëren van het ondersteunen van lokale LGBTQ! bedrijven tot het organiseren van evenementen die bewustzijn en begrip bevorderen binnen de gemeenschap.

3. Evalueer je ideeën

Prompt: geef van elke voorgestelde titel drie voordelen en drie nadelen.

ChatGPT

1. Dance with Pride Cleanup: Maak je Wijk Schoon met Regenboogkleuren!

Voordelen:

 • Verhoogt Bewustzijn: Deze titel benadrukt LGBTQ! inclusiviteit en kan bijdragen aan een groter bewustzijn en acceptatie binnen de gemeenschap.
 • Bevordert Gemeenschapsgevoel: Het samen schoonmaken kan het gemeenschapsgevoel versterken, vooral als mensen zich verenigen rond een positieve activiteit die diversiteit viert.
 • Leuk en Engagerend: Door de combinatie van dans en schoonmaakactiviteiten kan dit een leuke en aantrekkelijke manier zijn om mensen van alle leeftijden te betrekken bij het verzorgen van hun omgeving.

Nadelen:

 • Mogelijke Commercialisering: Het risico bestaat dat de echte boodschap van pride wordt overschaduwd door een focus op entertainment en viral gaan, wat de authenticiteit kan verminderen.
 • Exclusie Risico: Als niet goed uitgevoerd, kunnen sommige leden van de LGBTQ! gemeenschap zich uitgesloten voelen als de activiteiten niet volledig representatief zijn voor de gehele spectrum.
 • Weersafhankelijkheid: Buitenactiviteiten zijn afhankelijk van goed weer, wat een belemmering kan vormen voor de planning en uitvoering van de challenge.

2. Lip Sync for Love: Promoot Veiligheid met Diversiteit!

Voordelen:

 • Creatieve Expressie: Het biedt een platform voor creativiteit en zelfexpressie, terwijl het tegelijkertijd belangrijke boodschappen over veiligheid en inclusiviteit overbrengt.
 • Gemakkelijk te Delen: Lip sync-video’s zijn populair en kunnen gemakkelijk worden gedeeld op sociale media, waardoor het bereik van de boodschap wordt vergroot.
 • Verbindt Mensen: Het kan mensen met verschillende achtergronden samenbrengen in een gedeelde activiteit, wat de onderlinge verbindingen binnen de buurt kan versterken.

Nadelen:

 • Mogelijke Intimidatie: Er is een risico op negatieve reacties of trolling, vooral online, wat sommige deelnemers kan ontmoedigen.
 • Vereist Creativiteit: Niet iedereen voelt zich comfortabel met het performen voor een camera, wat de deelname kan beperken.
 • Focus op Entertainment: De nadruk op entertainment kan ervoor zorgen dat de onderliggende boodschap over veiligheid minder serieus wordt genomen.

3. Transform Your Space: De LGBTQ! Garden Glow-Up Challenge!

Voordelen:

 • Bevordert Milieubewustzijn: De challenge kan mensen stimuleren om na te denken over duurzaamheid en het belang van groene ruimtes.
 • Inclusieve Ruimtes Creëren: Het biedt een kans om fysieke ruimtes te creëren die welkom en veilig zijn voor iedereen, met een nadruk op de LGBTQ! gemeenschap.
 • Educatieve Waarde: Het kan educatieve kansen bieden over het belang van biodiversiteit en milieuvriendelijke praktijken.

Nadelen:

 • Toegankelijkheid: Niet iedereen heeft toegang tot een tuin of openbare ruimte waar ze deze challenge kunnen uitvoeren.
 • Benodigde Middelen: Er kunnen kosten en middelen nodig zijn (zoals planten en tuinbenodigdheden) die niet voor iedereen betaalbaar of beschikbaar zijn.
 • Onderhoud: De gecreëerde ruimtes vereisen voortdurend onderhoud, wat een uitdaging kan zijn voor sommige gemeenschappen.

4. Safe Steps in Every Color: Maak Je Buurt Inclusief en Veilig!

Voordelen:

 • Promoot Actief Leren: Deelnemers leren over veiligheid op een actieve en kleurrijke manier, wat kan helpen om belangrijke informatie beter te onthouden.
 • Verhoogt Zichtbaarheid: Het draagt bij aan de zichtbaarheid van de LGBTQ! gemeenschap in de buurt door kleurrijke en inclusieve activiteiten.
 • Bouwt Solidariteit: Kan solidariteit en steun binnen de buurt versterken, vooral voor degenen die zich misschien gemarginaliseerd voelen.

Nadelen:

 • Complexiteit: Het kan complex zijn om veiligheidsmaatregelen te vertalen naar een reeks stappen die zowel informatief als aantrekkelijk zijn.
 • Participatie Drempels: Sommige buurtbewoners kunnen aarzelen om deel te nemen aan iets dat ze als te ‘anders’ beschouwen of buiten hun comfortzone ligt.
 • Effectiviteit van Boodschap: De creatieve benadering kan afleiden van de ernst van de boodschap over veiligheid.

5. Acts of Pride Challenge: Vier Diversiteit met Vriendelijkheid!

Voordelen:

 • Stimuleert Positieve Acties: Moedigt aan tot positieve interacties en vriendelijkheid binnen de buurt, wat kan leiden tot een sterkere gemeenschap.
 • Brede Toepasbaarheid: De challenge kan door iedereen worden uitgevoerd, ongeacht leeftijd of fysieke mogelijkheden.
 • Verhoogt LGBTQ! Acceptatie: Door vriendelijke daden te koppelen aan de pride-gedachte, kan het de acceptatie van LGBTQ! individuen in de buurt bevorderen.

Nadelen:

 • Misinterpretatie: Goedbedoelde acties kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd of als oppervlakkig worden beschouwd als ze niet met de juiste intentie worden uitgevoerd.
 • Vereist Voortdurende Inzet: Het is een uitdaging om deelnemers gemotiveerd te houden om vriendelijke daden voort te zetten na afloop van de challenge.
 • Risico op Tokenisme: Er is een risico dat de challenge wordt gezien als een eenmalige actie in plaats van onderdeel van een voortdurende inzet voor inclusiviteit.

4. Vraag om details en uitwerking

Prompt: werk het 5e voorstel in detail uit. Geef me vijf onderwerpen voor paragrafen in het artikel

ChatGPT

Voorstel 5: “Acts of Pride Challenge: Vier Diversiteit met Vriendelijkheid!”

Vijf Onderwerpen voor Paragrafen in het Artikel:

 1. Introductie tot de Acts of Pride Challenge
  • Het belang van inclusiviteit en zichtbaarheid van de LGBTQ! gemeenschap in lokale buurten.
  • Een overzicht van wat de Acts of Pride Challenge inhoudt en hoe het een positieve impact kan hebben.
 2. Het Opzetten van een Supportive Community
  • Hoe vriendelijke daden kunnen bijdragen aan het creëren van een ondersteunende en veilige omgeving voor LGBTQ! bewoners.
  • De rol van de buurtgemeenschap bij het vormen van een inclusieve sfeer.
 3. Ideeën voor Acts of Pride
  • Creatieve en zinvolle acties die individuen en groepen kunnen ondernemen als onderdeel van de challenge.
  • Voorbeelden van eerdere successfulle initiatieven en hoe deze hebben bijgedragen aan de gemeenschap.
 4. De Impact van Kleine Gebaren
  • De kracht van kleine daden van vriendelijkheid en hoe deze kunnen uitgroeien tot grotere sociale veranderingen.
  • Persoonlijke verhalen van mensen die positief beïnvloed zijn door dergelijke acties.
 5. Betrokkenheid en Voortdurende Support
  • Manieren waarop de buurtbewoners betrokken kunnen blijven na de challenge.
  • Het belang van voortdurende support en de ontwikkeling van duurzame initiatieven voor de LGBTQ! gemeenschap.

5. Werk samen

Een bedrijf kan een bureau of contentprofessionals bijvoorbeeld toegang geven tot tools om ontwerpen te genereren om hiervan gepersonaliseerde versies te maken. Gegenereerde beelden kunnen ook ter evaluatie worden aangeboden via een crowdsourcingplatform waar ze door een community worden geëvalueerd.

Workshop Contentmaken met AI

Content ideeën vinden met AI

Ideeën voor nieuwe content bedenken is niet gemakkelijk. Vaak is er al veel gepubliceerd. Bovendien gaat het bijvoorbeeld niet alleen om keywords voor betere vindbaarheid, maar je moet ook de juiste, interessante invalshoek hebben. Ideeën genereren voor Instagram, ideeën vinden voor je contentkalender of ideeën vinden voor LinkedIn. Lees hier meer over het vinden van content ideeën met AI.